ВитаФер Сяра

ТЕЧЕН ТОР ЗА ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ С ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА СЯРА, АЗОТ И МИКРОЕЛЕМЕНТИ.

ВитаФер Сяра
е течен тор за листно приложение, богат на азот и сяра. Високата концентрация на хранителни вещества във високо качествена и бързо усвоима форма, го прави подходящ за
култури с по-високи изисквания към сяра и азот като: рапица,
пшеница, царевица, лук, зеле и други кръстоцветни култури.
Сярата, също като азота е изключително важна за синтеза
на протеин, като градивен елемент за някои от най-важните за растежа и развитието аминокиселини като метионин и
цистин. Употребата на торове съдържащи сяра при пшеницата подобрява чувствително качествените показатели, а при
рапицата подпомага усвояването на азота вложен като минерално торене.

Физически характеристики

  • Плътност 1,32 g/cm3
  • pH = 6,2
  • цвят = зелен
  • Благодарение на комбинацията от течна сяра със значително количество азот и микроелементи, всички във висококачествена и лесно усвоима форма, ВитаФер Сяра е ефективен продукт с бързо и надеждно действие
  • Смесим с повечето обичайно използвани продукти за растителна защита
  • Повишава ефективността от почвеното подхранване и в частност усвояването на азота от растенията
  • Повишава съдържанието на протеин при пшеницата, приложен в подходяща схема
  • Има директно потискащо действие върху голям брой патогени и подобрява имунитета на растенията
  • Използван през есента, понижава риска от измръзване на зимуващите култури

Култура

Доза на приложение (мл/дка)

Време на приложение

Рапица

300 – 500

1 - Началото на вегетацията наесен; 2 - Начало на вегетацията напролет, преди бутонизация;

Пшеница

300 – 500

1 - Начало на вегетацията наесен; 2 - Напълно развит флагов лист – начало на изкласяване;

Зеле и други кръстоцветни култури

300 – 500

1 – 2 третирания

Лук

300 – 500

1 – 2 третирания

Внимание! Не смесвайте с торове съдържащи фосфор.

Макроелементи

% от теглото

% от обема

Общ Азот N - (9,2 % N амониев/5,8 % N амиден)

15,0 / 200 g/l

Сяра S - (разтворима във вода)

21,0 % / 278 g/l

Внимание! Не смесвайте с торове съдържащи фосфор.

Микроелементи

% от теглото

% от обема

Бор B

0,010 % / 0,133 g/l

Мед Cu (EDTA)

0,004 % / 0,053 g/l

Желязо Fe (EDTA)

0,020 % / 0,265 g/l

Манган Mn (EDTA)

0,012 % / 0,159 g/l

Молибден Mo

0,001 % / 0,013 g/l

Цинк Zn (EDTA)

0,004 % / 0,053 g/l