ВитаФер Бор

ЛИСТЕН ТОР С ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА БОР, МАНГАН И МОЛИБДЕН ПОДХОДЯЩ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ ГОЛЯМ БРОЙ КУЛТУРИ

ВитаФер Бор
представлява иновативна формулация за превенция и контролиране дефицита на БОР и микроелементи. Съставът на тора отговаря на физиологичните нужди при интензивно отглеждане на слънчоглед, рапица, лозя, овощни, зеленчукови и други чувствителни култури, особено при почви с кисела реакция. Високото качество на използваните суровини гарантира по-пълното оползотворяване на листния тор след приложение.

  • Високо съдържание на Бор в най-качествена, бързо усвоима форма. Борът участва в транспортирането и обмяната на въглехидратите, участва в деленето на клетките и изграждането на клетъчните стени. Оказва благоприятно въздействие на растежа и развитието
  • Допълнителни микроелементи: Молибден – Молибденът е изключително необходим на растенията, по-специално за усвояването на азота. Дефицит на молибден има при кисели, песъчливи почви. Ниските температури и едностранното азотно торене също водят до дефицит на молибден; Манган – отговаря за процесите на фотосинтеза, извличане и усвояване на хранителните елементи, регулира хормоналния баланс в растението, синтезира белтъците и противодейства на прекомерното натрупване на нитрати
  • Високотехнологична формулация съдържаща помощни вещества за най-ефективно оползотворяване на вложените хранителни елементи
  • Бързо доставя голямо количество лесноусвоим Бор на растенията
  • Безпроблемна смесимост с основни продукти за растителна защита в т.ч. базирани на имазамокс и трибенурон. Подпомага увеличаването на тяхната активност срещу плевелите и ограничава проявата на фитотоксичност към културата.
  • Не образува кристали в разтвора и не запушва пръскачките дори при използване на “твърда” вода
  • Оптимално хранене на растенията необходимо за формиране на максимален добив
  • Подобрява чувствително процесите на опрашване и оплождане на цветовете, а от там образуването на повече семена в питата на слънчогледа
  • При рапицата шушулките се запълват с по-голям брой семена, а при есенно приложение се предотвратява образуването на кухини и загниване на кореновата шийка
  • При овощни и зеленчукови култури благоприятства залагането на повече завръзи.

Култура

Доза на приложение (мл/дка)

Време на приложение

Слънчоглед

100-200

За по-добро запълване на питата с пълни зърна и повишаване на масленото съдържание: 1 – 2 третирания преди цъфтеж

Рапица

100-200

За повишаване на добива 1 – 2 приложения: 1 - Наесен с цел предотвратяване появата на кухини в кореновата шийка; 2 - Напролет с цел по-добре озърнени шушулки и повишаване на масленото съдържание;

Царевица

100-200

1. 4 – 5 -ти лист 2. Издължаване на стъблото (7 – 9 лист)

Ябълки

100-200

За по-устойчиви цветове и по-мека кора на плодовете:1 - Цъфтеж; 2 - От прецъфтяване до големина орех; 3 - След беритба;

Костилкови овощни

Костилкови овощни

За по-устойчиви цветове и повече завръзи: 1 - Начало на пълен цъфтеж; 2 - След беритба;

Зеленчуци (полско производство)

150-250

2 – 3 приложения: 2 – 3 седмици след засаждане през 8-10 дни; Зеле – 6-ти лист, завиване на зелката;

Внимание! Не смесвайте с торове съдържащи фосфор.

Макроелементи

% от теглото

% от обема

Внимание! Не смесвайте с торове съдържащи фосфор.

Микроелементи

% от теглото

% от обема

Бор (B)

11.03

15.001

Манган (Mn)

1.00

1.45

Молибден (Mo)

0,05

0.07