За нас

Профиагро

Фирма Профиагро България ООД е създадена през 2013 година от специалисти с дългогодишен опит в агробизнеса. Основна цел на проекта е задоволяване нуждите на земеделското производство чрез създаване на партньорства от нов, по ефективен и устойчив тип между агроиндустрията и земеделските производители.
Профиагро България обединява традицията в българското земеделие, иновациите на водещите в бранша и дългогодишния опит във внедряването на последните достижения на земеделската наука в нов, по-ефективен подход за посрещане на предизвикателствата в растениевъдството.

През 2019 година започна създаването на демонстрационно-внедрителска база на Профиагро България ООД, където при реални условия се изпитват и демонстрират на практика нови технологични решения и агрономически практики. Цел – адаптиране технологиите на отглеждане на земеделските култури към променящите се климатични и пазарни условия. На производствено-демонстрационните ни полета разположени в Северозападна България всеки от партньорите на Профиагро България може да се убеди на място в технологичните програми предлагани от специалистите на фирмата. Резултатите са видими и признати от големия брой земеделски производители, които са и наши партньори в извеждането на голяма част от мероприятията следвайки основната ни цел: Да извлечем оптималната добавена стойност от вложените средства.