Листни торове

Защо да изберете торове ВитаФер?

Листното хранене на земеделските култури се превърна в неразделна част от модерното земеделие. То е от решаващо значение за увеличаване на добивите и качеството на произведената продукция.
Усвояването на основни хранителни вещества често е възпрепятствано поради недостиг на микроелементи, неправилно развитие на кореновата система, неблагоприятни почвени и климатични условия, например студ, горещина, суша, ниско или високо рН на почвата. Елементите доставени чрез листното третиране са на разположение за растенията веднага, лесно и бързо се усвояват, когато са в подходяща форма. Поради това ефективността на храненето през листата е много по-висока, отколкото през почвата.
Бързо и целенасочено се предотвратява и контролира недостига на хранителни вещества, което е важно не само за поддържане на оптимален растеж на растенията, но също така и за подобряване усвояването на почвените торове.

С какво се отличават торовете ВитаФер?

Анти-изпарители:

▶ Редуцират изпаряването на микро-капките на работния разтвор преди достигане повърхността на листата
▶ Удължават времето за абсорбиране на препарата от растенията
▶ Гарантират висока ефективност на извършената процедура

Сърфактанти:

▶ Отговарят за равномерното разпределение на течността върху листата
▶ Особено важни при пръскане на култури с восъчен налеп – рапица, зеле, лук и др.
▶ Подобряват ефективността на пестицидите при използване в резервоарна смес с ВитаФер

Овлажняващи средства:

▶ Стимулират ре-активацията на изсъхналия върху повърхността на листата разтвор. Дори повишената влажност на въздуха в утринните часове е достатъчна за да активира повторно поемането на ВитаФер
▶ Удължават времето за абсорбиране на препарата от растенията

Изцяло хелатирани микроелементи EDTA:

▶ Ефективно използване на всички хранителни елементи на тора
▶ Бързо и ефективно действие
▶ Максимално използване полезната стойност на тора

Вещества подобряващи прилепването към третираната повърхност (адхезия)

▶ По-здраво закрепване на капките разтвор към листата и минимизиране на загубите от прокапване