ВитаФер Микро

СУСПЕНЗИОНЕН ЛИСТЕН ТОР С ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА МИКРО И МАКРОЕЛЕМЕНТИ ПОДХОДЯЩ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ ГОЛЯМ БРОЙ КУЛТУРИ

ВитаФер Микро
представлява иновативна формулация за превенция и контролиране дефицита на микроелементи. Състава на тора отговаря на физиологичните нужди при интензивно отглеждане на различни култури. Високото качество на използваните суровини гарантира по-пълното оползотворяване на листния тор след приложение. В допълнение съдържанието на аминокиселини от растителен произход подобрява ефективността. ВитаФер Микро също съдържа: естествени, растителни аминокиселини, които са идентични с тези, синтезирани и използвани от растението. Те бързо се включват в жизнените процеси и осигуряват мощен прилив на енергия, насочена за формиране на по-високи добиви.

 • Високо съдържание на микроелементи в най-качествена, хелатирана форма
 • Съдържа високоефективни аминокиселини от естествен, растителен произход
 • Допълнителни макроелементи – азот и калий
 • Високо съдържание на сяра
 • Високотехнологична формулация съдържаща помощни вещества за най-ефективно оползотворяване
  на вложените хранителни елементи
 • Оптимално хранене на растенията необходимо за интензивния растеж и развитие
 • Подобрява водния баланс и тургора на растенията, повишава студоустойчивостта при рапица и зърнено-житни култури
 • Повишава толерантността към стресови условия
 • Спомага за балансираното хранене на културите и по-пълното използване на макроелементите вложени при основното почвено торене
 • Ефективно повишава добива и качеството на продукцията

Култура

Доза на приложение (мл/дка)

Време на приложение

Зърненожитни култури

100

3 третирания: Есен - 1 третиране във фаза 4-8 лист, Пролет - 2 третирания след възстановяване на вегетацията до фаза цъфтеж

Рапица

100

3 третирания: Есен - 1 третиране във фаза 4-8 лист, Пролет – 2 третирания след възстановяване на вегетацията до фаза цъфтеж

Царевица

100

2 третирания: от фаза 3-ти лист на културата

Картофи

100

2 третирания: 1во – по време на образуване на клубените, 2ро – след фаза цъфтеж

Овощни култури

Овощни култури

2 - 3 третирания: през пролетта и след прибиране на реколтата

Зеленчуци (полско производство)

100

2 - 3 третирания: по време на интензивен растеж, 1во - фаза 3-4 лист на културите, всяко следващо през интервал 7 – 10 дни

Внимание! Не смесвайте с торове съдържащи фосфор.

Макроелементи

% от теглото

% от обема

Общ азот (N)

5.00

7.25

Амиден (NH2)

3.60

5.22

Амониев (NH4)

1.40

2.03

Калий (K2O)

10.00

14.50

Внимание! Не смесвайте с торове съдържащи фосфор.

Микроелементи

% от теглото

% от обема

Бор (B)

0.3000

0.4350

Мед (Cu)

0.5000

0.7250

Желязо (Fe)

1.0000

1.4500

Манган (Mn)

1.5000

2.1750

Молибден (Mo)

0.0100

0.0145

Цинк (Zn)

1.0000

1.4500

Магнезий (MgO)

3.00

4.35

Сяра (SO3)

5.20

7.54